Pozitivní vliv konopí na globální oteplování

Všude kolem nás dnes roste chuť nastolit nový typ společnosti – společnost udržitelnou a zodpovědnou. Abychom toho jednou opravdu dosáhli, musíme změnit náš životní styl a také způsob výroby a spotřeby. A k tomu nám může výrazně pomoci technické konopí, které je bohužel často zapomenuté ve stínu za marihuanou nebo CBD produkty.

Globální oteplování je zvyšování průměrné teploty na naší planetě a je způsobeno přibývající koncentrací skleníkových plynů ve vzduchu, zejména vyššími emisemi oxidu uhličitého. Oxid uhličitý zachytí teplo v atmosféře a brání jeho uvolnění dál do vesmíru. Toto oteplování způsobuje spoustu potíží včetně prudkých změn počasí, sucha a vzestupu hladiny moří v důsledku tání ledovců.

Co na to konopí?

Rostliny konopí jsou schopné proti tomuto vzrůstu oxidu uhličitého bojovat. Během fotosyntézy konopí odstraňuje oxid uhličitý z atmosféry a vytváří látky, které použije k dalšímu budování struktury rostliny. Na konci tohoto procesu se jako vedlejší produkt uvolňuje kyslík zpátky do atmosféry. Podobný účinek na globální oteplování mají také stromy. U těch je ale problém v tom, že rostou příliš dlouho a vyžadují více prostoru. Naopak konopí roste rychle a není moc náročné na prostor, lze tedy rostliny pěstovat blízko u sebe. Na stejné ploše můžeme zasadit mnohem víc konopí než stromů, a tak zvyšujeme vliv na absorpci oxidu uhličitého. Rostliny konopí mohou navíc růst na téměř kterémkoli typu půdy a v jakýchkoli podmínkách, jsou dokonce mrazuvzdorné. Konopí pro pěstování potřebuje poměrně málo vody a nevyžaduje téměř žádná hnojiva či chemikálie k tomu, aby rostlo zdravě a bez škůdců.

Konopný toaletní papír

Stonky konopí mohou být po rozdělení na vlákno a pazdeří využity na řadu různých produktů, na jejichž výrobu se dnes vytěžuje dřevo. Pozitivní je, že zpracováním konopí dlouhodobě uložíme oxid uhličitý a zabráníme jeho okamžitému návratu zpět do atmosféry (tzv. CCS, Carbon Capture & Storage). Z vlákna konopí lze vyrobit papír nebo tepelná izolace. Z pazdeří se dá dělat konopný beton a vláknité desky, které je možné použít ve stavebnictví nebo nábytkářství. Zajímavou alternativou by mohl být toaletní papír vyrobený z konopí, jelikož světová denní spotřeba toaletního papíru se rovná 27 tisícům pokácených stromů. Konopí je vhodnou náhradou za dřevo také proto, že jeho vlákno je odolnější a může být recyklováno častěji než dřevní vlákno. Z jednoho hektaru konopí vznikne každý rok 4x více celulózových vláken než z jednoho hektaru lesa za celou dobu jeho existence, a to bez poškozování životního prostředí při sklizni. Konopí tak navíc umožňuje přirozenou obnovu lesů. Lze jej mimo jiné využít k výrobě paliva, které je energeticky bohaté a levné na výrobu. K tomuto účelu dnes slouží hlavně ropa, která má negativní vliv na nárůst emisí skleníkových plynů, zejména v důsledku spalování fosilních paliv. Fosilní paliva jsou dnes v přírodě už téměř vytěžena a svět za ně naléhavě potřebuje najít náhradu.

Průmyslová revoluce konopí

Pokud by konopí nahradilo ropu a dřevo v použití jakožto paliva, stavebních a papírových výrobků, mělo by to ještě větší pozitivní vliv na naše prostředí a globální oteplování a tato náhrada by byla více než dlouhodobě udržitelná. Je tedy na čase přestat vnímat konopí negativně, ať už ve smyslu společenském či politickém, a začít se soustředit na jeho pozitivní vlastnosti, protože se může brzy ukázat jako zásadní prostředek boje proti globálnímu oteplování.

#hempinside #responsiblesociety #industrialhemprevolution