JAK CHODIT V BAREFOOT BOTÁCH

Široká nabídka barefootových modelů a vzrůstající povědomí a zájem společnosti i tento způsob obouvání přejí návratu člověka k přirozené chůzi. Jak se ale k přirozenosti chůze vrátit po letech, kdy byly nohy nuceny (ne)pracovat jiným způsobem? Na co si dát pozor a jak projít touto změnou bez úhony? 

 

AUTOMATICKÉ? BOHUŽEL... 

Pokud nemá naše tělo nějaké závažné onemocnění, chodit zvládáme nějakým způsobem všichni. I v případě, kdy noha nemá ideální podmínky k práci, si s tím adaptační mechanismy těla poradí. Takový způsob chůze ovšem nelze označit za přirozený. Jelikož se neideální návyky v chůzi častým opakováním zafixují, je přechod na barefoot obuv v dospělosti daleko náročnější. Odlišné je to u malých začínajících chodců. Pokud malé děti chodí v barefoot od prvních krůčků, fixují si tím rovnou správné návyky a celý proces probíhá hladce. Bylo by proto chybou se domnívat, že se tělo v dospělosti pouhým přezutím do barefoot boty na vše automaticky rozvzpomene. Je naprosto zásadní nohu na tuto situaci předem připravit a během bosé chůze sledovat, jak se noze práce v nových podmínkách daří. V případě pečlivé přípravy a náročnosti úměrné momentálním možnostem konkrétního chodidla jsou splněny všechny podmínky kúspěšnému přechodu z konvenční na barefoot obuv. 

 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY 

Pokud není chodidlo dostatečně připravené na zátěž přicházející s bosou chůzí a nachází se dle Clary Lewitové ve stadiu spící nohy, kdy nedokáže dobře vnímat. Pokud z nohy není zprostředkováno dobré vnímání, není adekvátní ani zpětná vazba realizovaná prostřednictvím svalů. Spící noha v této situaci neupozorní na blížící se nebezpečí včas. V tom případě hrozí poranění nohy o ostrý předmět, její podvrtnutí nebo dlouhodobé přetížení chodidla, kolen, kyčlí či páteře nárazy z nešetrného dupání [2, 4]. Jak probouzet nohu a připravit ji na bosou chůzi se dozvíte v článku a videu Jak zvládnout přechod na barefoot obuv. 

Spousta začátečníků si při chůzi v barefoot obuvi brzy uvědomí tvrdý dopad na patu. To se děje i v konvenční obuvi, nicméně tlustá podrážka do jisté míry tyto signály tlumí a do mozku se tak dostane jen jejich zlomek. Z dlouhodobého hlediska je taková situace ohrožující a zodpovědná za mnoho potíží s klouby, šlachami a svaly [1]. Na tvrdém dopadu na patu se podílí dva faktory - příliš dlouhý krok a neaktivní prsty v odkazu. Řešení, které se nabízí, je jednoduše přestat dupat na patu. To ovšem funguje pouze ve chvílích, kdy na tuto korekci aktivně myslíme. Vědomá korekce selhává, pokud se soustředění tříští na více činností, navíc je to velmi fyzicky i psychicky vyčerpávající proces. Daleko spolehlivější je použít konečky prstů pro aktivní odraz. Tento způsob odrazu zajistí změnu švihové fáze chůze a noha poté dopadá na podložku větší plochou a měkčeji [3]. Přirozeně se tím zkrátí i délka kroku, která k optimálnímu kontaktu nohy se zemí přispívá také. 

 

SPECIFIKA CHŮZE NABOSO 

Při chůzi naboso se spontánně zkrátí krok. V barefoot botách toho lze řízeně dosáhnout tak, že chodidlo budeme klást spíš pod sebe než před sebe. Vyhneme se tak dupání na patu a dovolíme tělu vést kvalitní odpružení z plosky nohy, eventuálně následně i z kolene. Důležité je v barefoot botách alespoň zpočátku nespěchat [3]. Tradičně totiž ve spěchu krok prodloužíme a tím pádem noha nemůže dopadat jinak než na patu. Když je nutné spěchat, je výhodnější zvýšit množství kroků 

(kadenci) místo prodloužení jejich délky [5]. K optimální délce kroku a ideálnímu dopadu nohy pomáhá i již zmiňovaný odraz z konečků prstů. Pozor však, tento způsob odrazu nelze realizovat v pantoflích, botě se zvednutou špičkou nebo v příliš volné botě. Všechny tyto situace totiž vedou nohu k tendenci si botu ve švihové fázi přidržovat prsty. Jinými slovy kvalitní odraz z prstů se dá provést pouze naboso či v dobře padnoucí barefoot obuvi. Ze zkušenosti mohu konstatovat, že tato odrazová funkce prstů je v konvenční botě často ztrácena a velmi ztěžka se obnovuje, a to i pokud nohy už delší čas pracují výhradně v barefoot obuvi. 

 

FOTO – Dva druhy odrazu: (1) ideální způsob z konečků prstů, (2) neideální způsob z hlaviček metatarzů (zjednodušeně polštářků), který nesvědčí příčné klenbě. 

 

POZOR, AŤ TO NENÍ VĚDA 

O správné technice chůze už bylo napsáno mnohé. Nežli rozebírat jednotlivé detaily, vnímám jako důležitější zdůraznit, že příliš kontroly blokuje přirozenost. Hlavním cílem (znovu)objevování bosé chůze je nenarušit přílišnou korekcí automatickou přirozenost chůze. Nadměrné soustředění a neustálá kontrola dělá chůzi umělou a energeticky náročnou. Doporučuji co nejvíce práce provést před samotnou chůzí jako přípravu. Probudit spící nohu jakoukoli formou stimulace před procházkou (např. pomocí míčku s bodlinkami). Při samotné chůzi už jen sklízet ovoce, protože bdělá noha přináší tělu adekvátní signály a podporuje optimální funkci sebe samé. Dobře připravené tělo už poté funguje samovolně a maximálně využívá svého potenciálu. 

Pro práci během procházky stačí vyhradit si krátké úseky, kde se budeme na chůzi plně soustředit a vnímat či korigovat způsob došlapu nebo jinou kvalitu pohybu. Je skvělé a velmi funkční, když takto trénujeme pevně stanovený úsek na trase, kde chodíme každý den například cestou do práce. Principem tohoto způsobu tréninku je přidávání malých střípků nových podnětů, které se pravidelným opakováním nenásilně integrují do automatismu pohybu. 

 

ZÁSADNÍ JSOU POCITY 

Zkuste si pro začátek vyzout boty a projít se bosou nohou v terénu, ve kterém byste chtěli barefoot boty začít zkoušet. Pozorně vnímejte, co vše lze skrz bosé chodidlo cítit. Uvědomte si, jak se způsob chůze mění. Pokud máte probuzenu nohu, je bosá chůze pravděpodobně pomalejší, opatrnější a chodidlo je kladeno na zem velmi jemně. Při chůzi v barefoot botách bychom měli ideálně prožívat podobné pocity i soustředění jako při chůzi naboso. Barefoot obuv obrací pozornost k tomu, co právě děláme, probouzí nohy a spojení našeho těla s nimi. Není to vždy jednoduché, ale dlouhodobé benefity barefoot chůze značně převyšují energii do procesu vloženou. Vydržte, vnímejte a nechte se vést! 

   

 

© Bohempia/Mgr. Lucie Kropáčková, fyzioterapeutka a instruktorka jógy, CZP Camino 

Vyloučení odpovědnosti autorů: Přesto, že všechny zde uváděné informace jsou předkládány s ohledem na maximální přesnost a faktickou správnost v souladu s nejaktuálnějšími vědeckými poznatky, nelze převzít záruku za všechny zde uvedené údaje, jelikož postupem času některé informace zastarávají a mohou se stát nepřesnými. Články a videa mají informativní charakter a nelze je považovat za náhradu lékařského či fyzioterapeutického vyšetření a léčby. Autoři textů a videí nenesou a nemohou nést zodpovědnost za případnou škodu, která vznikla v souvislosti s užitím předkládaných informací. V případě pochybností konzultujte svůj zdravotní stav, záměr a postup s vaším fyzioterapeutem či lékařem. 

REFERENČNÍ SEZNAM: 

1 - LARSEN CH., MIESCHER B., WICKOHALTER G. Zdravé nohy pro vaše dítě. Poznání, 2008. 

2 - SAXBY L., WILKONSON M. Foot Function, Exercisen Related Pain and the Influence of Foorwear, Joe Nimble e-book, 2018. 

3 - HOWELL D. Naboso - 50 důvodů, proč zout boty. Mladá fronta, 2012. 4 - LARSEN CH. Zdravá chůze po celý život. Poznání, 2005. 

5 – DREYER D. ChiRunnung. Mladá fronta, 2013.