VÝBĚR VHODNÉ BAREFOOT OBUVI

Za netradičním vzhledem všech barefootových modelů stojí základní myšlenka konceptu neomezovat chodidlo. Konvenční obuv se noze nepřizpůsobí a utlačuje ji. Naopak barefoot bota obuje chodidlo jak je a nijak jeho tvary nemění. Jak si vybrat padnoucí barefootovou botu, aby byly nohy svobodné? 

 

VYPADÁ ZVLÁŠTNĚ 

Kulturně jsme zvyklí na nějaký vizuální standard a tak je pro spoustu lidí překážkou už samotný vzhled barefoot bot. Vzrůstající zájem o tento typ obouvání však naznačuje, že se v dnešní společnosti nachází čím dál více lidí, kteří pro své nohy volí primárně zdraví a pohodlí. Navíc i výrobci barefoot obuvi si uvědomují důležitost estetické stránky a snaží se o moderní zpracování. Design boty by však nikdy neměl být na úkor její funkce. Barefootová obuv bude vždy vypadat alespoň mírně odlišně. Tento článek se věnuje individuálním parametrům barefootové boty, které se odvíjí od rozměrů a tvarů konkrétního chodidla. Jaké obecné atributy by měla barefootová bota splňovat, najdete v článku Obecné atributy optimální barefoot obuvi. 

 

KOPÍRUJE TVAR CHODIDLA 

Výběr modelu, v mnoha případech i volba značky, se odvíjí především od tvaru nohy [2]. Tvarů nohy a jejich drobných modifikací je celá řada, pro lepší orientaci zde uvádím tři základní skupiny, pod které se všechny ostatní dají zařadit. 

Noha s nejdelším prvním prstem (palec). Zahrnuje nohu egyptskou a nohu germánskou. Jedná se o velmi častý tvar chodidla. Barefootové modely, které sedí takovéto noze, jsou výrazného tvaru podobného ploutvím. Pro tento typ nohy je tvar, který nabízejí vhodné barefootové modely, zásadní, neboť v designu konvenční obuvi není tento tvar nohy vůbec zohledněn. 

Noha s nejdelším druhým prstem (ukazováček). Spadá sem noha řecká a noha keltská. Stává se, že pokud má chodidlo nejdelší jiný než první prst, je jeho délka opomíjena a není mu dopřáván patřičný prostor. Tvary jsou špičky bot, které tato chodidla potřebují, jsou více kulaté a podobnější běžné konvenční obuvi. 

Noha s prvními třemi prsty (palec až prostředník) stejné délky, odborně noha římská. Tento tvar chodidla je při obouvání nejvíce náročný na šířku v přední části boty. 

 

PROSTOR NA MÍRU 

Volba konkrétní velikosti může být oříšek. Často se i v rámci jedné značky může rozměrově lišit např. zimní model od celoročního ve shodné velikosti. V začátcích tedy doporučuji vyzkoušet osobně případně i několik různých modelů a značek, ať máte jasnou představu o tom, co pro své nohy hledáte. 

 

  FOTO - O jaký tvar nohy se konkrétně jedná a jak pohodlně změřit šířku a délku chodidla se nejlépe dozvíte z obkresu nohy v zatížení. © CZP Camino, L. Kropáčková 

 

Pro správnou volbu velikosti mohou rovněž posloužit rozměry chodidla. Jak správně změřit zjistíte v příslušném videu k tomuto článku. K naměřené délce od paty po nejlepší prst a šířce chodidla v nejširším místě přičítáme nadměrek do délky 1,2 – 1,5 cm a do šířky 4 – 6 mm [5]. Opět je dobré vyzkoušet zejména v chůzi, jak velký nadměrek sedí a v jakém už přichází tendence zakopávat. Rovněž pozor na změněné vnímání. Tím, jak noha funguje dlouhou dobu ve stísněných podmínkách, potřebuje čas, aby se naladila zpět do optimálního vnímání, co pro ni je a není dostatek prostoru. Spousta lidí má proto zkreslenou představu a myslí si, že má boty dostatečně velké [4]. Tento fenomén lze pozorovat už u dětí v mateřské škole. Dle studie Školka na nohou byly pouze u 26 % dětí potvrzeny boty vhodné velikosti. Častěji byla na vině nevhodná šířka (72 %) než nevhodná délka (26 %). Nejzásadnější je však fakt, že subjektivně své boty jako malé ohodnotily pouze 2 děti ze 160 [3]. 

Ovšem jakmile chodí člověk pár měsíců v na prostor ideální barefoot botě, už nikdy se do původních bot vracet nechce. Najednou je to totiž vnímáno jako nepříjemné. Nebojte se tedy prostoru a počítejte s tím, že se noha po prvních měsících barefootové chůze trochu rozprostře do prostoru. Někdy se dokonce stává, že první kupované barefoot boty se po roce nošení stávají malými. Obměňujte botník postupně, zpočátku přeměřujte míry chodidla a situace se nelekejte. Pokud chodidla nehlásí bolest, rozhodně se nejedná o proces snižování kleneb nohou apod. Chodidla si pouze berou zpět optimální prostor a ideální rozměry. 

 

BALERÍNY, CELOROČKY, TENISKY - KDE ZAČÍT? 

Pokud přecházíte na barefoot, pravděpodobně řešíte otázku, zda zvolit spíš obuv do města či do terénu. Je to velmi důležitá otázka a vzhledem k cenám této obuvi většina lidí volí město, protože si boty nechce hned zničit. Chůze v barefoot botách je však ve městě zpravidla náročnější. Není sice pravdou, že barefoot se do města vůbec nehodí a nohy ohrožuje. Je však nutné brát městský tvrdší terén s většími nároky na odpružení jako náročnější level pro práci nohy. Pokud je to možné, zvolte pro začátek raději obuv vhodnou do přírody. Tam bude chodidlo dostávat větší množství různorodých stimulů, díky kterým bude schopné lépe pracovat a reagovat. Je pravdou, že ve městě se také setkáváme s určitou variabilitou vjemů, jako jsou obrubníky, větší či menší kostky atd. Jak již ale bylo zmíněno, povrch je to zpravidla tvrdší a nároky na práci chodidla tedy větší [2]. 

 

ZVOLILI JSTE DOBŘE? 

Ideální barefoot bota kopíruje tvar chodidla a neutlačuje nohu. Na druhou stranu by neměla být bota ani příliš volná, aby nemusela být nohou při chůzi přidržována. Pozor na záměnu přílišné volnosti s prvotně nezvykle velkým prostorem, který je výsadou barefoot obuvi a ze začátku může překvapit. Dále je důležitý nadměrek do délky 1,2 – 1,5 cm a 4 – 6 mm do šířky v zatížení (!). Oba nadměrky lze orientačně zkontrolovat pohmatem v oblasti prstů a zmáčknutím z boků zatížené obuté nohy ve stoji. Dejte si pozor i na příliš těsné ponožky, které budou nohu utlačovat nehledě na to, jak velkorysý prostor bude bota nabízet. Pokud s barefoot obouváním teprve začínáte a vnímání svých nohou teprve probouzíte, může se stát, že si novým prostorem přes všechna měření a zkoumání nebudete jisti. V takovém případě vše nejlépe ozřejmíte vložením obkresu nohy na pevném kartonu do zkoušené boty [4]. Pokud se vejde, ale zároveň v botě „nelítá“, bude to ono. Přeji Vám šťastnou ruku při výběru! 

 

 

© Bohempia/Mgr. Lucie Kropáčková, fyzioterapeutka a instruktorka jógy, CZP Camino 

Vyloučení odpovědnosti autorů: Přesto, že všechny zde uváděné informace jsou předkládány s ohledem na maximální přesnost a faktickou správnost v souladu s nejaktuálnějšími vědeckými poznatky, nelze převzít záruku za všechny zde uvedené údaje, jelikož postupem času některé informace zastarávají a mohou se stát nepřesnými. Články a videa mají informativní charakter a nelze je považovat za náhradu lékařského či fyzioterapeutického vyšetření a léčby. Autoři textů a videí nenesou a nemohou nést zodpovědnost za případnou škodu, která vznikla v souvislosti s užitím předkládaných informací. V případě pochybností konzultujte svůj zdravotní stav, záměr a postup s vaším fyzioterapeutem či lékařem. 

REFERENČNÍ SEZNAM: 

1 - SAXBY L., WILKONSON M. Foot Function, Exercisen Related Pain and the Influence of Foorwear, Joe Nimble e-book, 2018. 

2 - HOWELL D. Naboso - 50 důvodů, proč zout boty. Mladá fronta, 2012. 

3 – HOVORKOVÁ Š. Projekt Školka na nohou. Umění fyzioterapie – č. 1 – Dětská noha, 2016. 4 – LARSEN CH., MIESCHER B., WICKOHALTER G. Zdravé nohy pro vaše dítě. Poznání, 2008. 5 – KINCLOVÁ L. O dětských nožičkách e-book, 2019.